Palvelut

Yrityksemme tarjoaa apua johtamisen haasteisiin. Tavoitteena ei ole ihmelääkkeet tai uudet kikat vaan nykytilanteen ymmärtämisen kautta uusien toimintamallien ja ajatusten tuominen hallitusti osaksi arkea. Yleensä muutosprosessi noudattaa seuraavaa kaavaa:

  1. Nykytilan ja tarpeen tunnistaminen
  2. Tavoitteenasetanta
  3. Järjestäytyminen
  4. Suunnittelu ja vaiheistaminen
  5. Vaiheet
  6. Mitä tuli tehtyä?
  7. Jatkon suunnittelu

Jokainen hanke lähtee liikkeelle yrityksen nykytilan ja tarpeen tunnistamisesta. Riippuen aikataulusta ja mahdollisuuksista, tämän jälkeen keskitytään yhden tai useamman päätavoitteen mukaiseen osahankkeeseen. Ajan ja mahdollisuuksien salliessa hankkeita voidaan tehdä useampiakin ensimmäisten jälkeen.